TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:29/6/2020 đến ngày:5/7/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/6-Góp ý các dự thảo Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông công lập (VT tổng hợp báo cáo)- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Nguyễn Thanh Tú
Ba 30/6-8h00 kiểm tra hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT lần 1 (Theo QĐ)-15h họp chi bộ (đảng viên)- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Phạm Ngọc Hùng
Tư 1/7- Dự cuộc họp hướng dẫn việc thực hiện sửa chữa, bảo trì, nâng cấp CSVC năm 2020 (TP: Hiệu trường và Kế toán) tại Sở
-Tập huấn phần mềm tại trường (T.Công - Đ/c Tình)
- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Ngô Phi Công
Năm 2/7- Scan giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (đ/c Tình)- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Ngô Phi Công
Sáu 3/7-Hoàn thành clip ghi nội dung báo cáo chuyên đề và hồ sơ đề nghị CN GVDG cấp tỉnh (GV-HT)
- Tập huấn nghiệp vụ Văn thư tại Điện Bàn (Thời gian: Từ ngày 3,4/7/2020)
- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Phạm Ngọc Hùng
Bảy 4/7- Dự Hội nghị Kiểm tra công tác Công đoàn năm học 2019-2020 cụm 5 (theo GM và K/H CĐ)- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Nguyễn Thanh Tú
CN 5/7