Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/6/2020 đến ngày:7/6/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/6-Đại hội chi bộ (Trù bị)
- Các lớp thi thử
-Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (chính thức)
Ba 2/6
Tư 3/6-Họp giao ban Hiệu trưởng tại Sở (HT)
Năm 4/6-14h00 Tiếp đoàn kiểm tra thư viện đạt chuẩn (BGH-Thư viện)
-Thi giáo viên dạy giỏi môn Tin học (Thầy Trường -PHTCM-tổ Toán)
Sáu 5/6
Bảy 6/6-Thi giáo viên dạy giỏi môn Vật lý (thầy Cường-PHTCM -tổ Vật Lý)
CN 7/6-Tập huấn về nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thư viện tại Cửa Lò( Nghệ An)-đến ngày 10/6/2020 (đ/c Phong)