Lịch công tác tuần Trường THPT Bắc Trà My
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/6/2020 đến ngày:28/6/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 22/6-Chào cờ đầu tuần-14h30 họp HĐSP
-Hoàn thành báo cáo phát triển giáo dục 2020-2021 và gia đoạn 20221-2025
- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Nguyễn Thanh Tú
Ba 23/6-Hoàn thành báo cáo tự đánh giá gởi sở- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Ngô Phi Công
Tư 24/6- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Phạm Ngọc Hùng
Năm 25/6- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Nguyễn Thanh Tú
Sáu 26/6-Nhận đề kiểm tra học kì 2 (thầy Công)- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Ngô Phi Công
Bảy 27/6-Kiểm tra sổ đầu bài (PHTCM)
-Kiểm tra học kì 2 theo lịch
-Hoàn thành kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp năm 2020 (PHTCM)- Trực lãnh đạo và nội trú Thầy Phạm Ngọc Hùng
CN 28/6